REGLAMENT TÈCNIC F1 & Indy  - 1:24

 • 2.0.- CARROSSERIES F1 de plàstic o fibra NORMALITZADES SENSE MODIFICACIONS(No lexan), MAQUETA o MINI-Z.
 • 2.0.1.- CARROSSERIES F1: Altura mínima, DE LA BASE DE DAVALL DEL XASSIS AL PUNT MES ALT DE LA CARROSSERIA CENTRAL (entrada d’aire),EN ESTUDI.(35?)
 • 2.1.- EN CAS DE PÈRDUA DELS ALERONS DURANT LA CARRERA S'HAURAN D'UBICAR OBLIGATÒRIAMENT dintre de les 5 voltes posteriors a la pèrdua. Altres peces a criteri del Director de Carrera.
 • 2.2.- Retrovisors OBLIGATORIS. Es poden AUTOFABRICAR.
 • 2.3.- Retrovisors, Frontals i Alerons de PLÀSTIC, ALUMINI, GOMA o FIBRA.
 • 3.1.1.- Xassís SC-8000 i SC-8002, Motor NSR-3027 - CARROSSERIA de fibra/plàstic mínim 30 gr. NO LEXAN.
 • 3.1.2.- KLASSE-1. Xassís SC-NR2 Klass-1 (SC-8400), motor ACS,  Carross. Fibra o plàstic (NO LEXAN).
 • 3.1.3.- INDY. Xassis Plafit F1, motor Caixa curta igual o inferior a 30.000rpm a 12v. Carross NO LEXAN.
 • 3.2.- Sub-Xassís suport eix anterior regulable Scal GT o bé el fabricat per DAYTONA.CAT (d'acer mes llarg i segur)
 • 3.8.- Suports carrosseria LLIURES.
 • 3.9.- Suports eixos Regulables permesos.
 • 4.2.- Relacions  pinyó i corona  LLIURES. 
 • 5.2.- Coixinets i Separadors LLIURES.
 • 6.0.- Rodes davant amplada mínima 10 mm. 
 • 6.1.- NO es obligatori l'ús de Tapacubs.
 • 6.2.- Diàmetre llandes: 14 a 17 mm.
 • 7.2.- Guia fabricant LLIURE.
 • 8.1.- MOTOR: El que decideixi la Organització.
 • 9.0.- Carross: Mínim 30 grms.(25grms+2,5 cada aleró).
 • 9.1.- Pes Mínim cotxe muntat 185 grms.
 • 9.2.- Amplada màxima eixos 88 mm, mínima 80 mm.
 • 9.3.- Llargada màxima cotxe muntat 220 mm
 • 9.4.- Llargada mínima entre eixos 120mm (centre)
 • 9.5.- Mínim xassis al terra INICI: dav.1mm / darr.1,2mm
 • 9.6.- Mínim xassis al terra FINAL CARRERA: 1mm