REGLAMENT TÈCNIC RESISLLEIDA Legends LMS Div.VI 1:24


RESISLLEIDA LMS Legends Div.VI

Reglaments

Condicions particulars Clàssics LMS Div.VI

Basats en el REGLAMENT LMS (ACS):

 

 • 2.1.- Carrosseries models LMS CLÀSSICS  plàstic dur. Rebaix passos de roda o laterals, NO PERMESOS. Penalitzacions 10-20 voltes. EN CAS DE PÈRDUA DE PECES EN CURSA S'HAURAN D'UBICAR OBLIGATÒRIAMENT ELS ALERONS i sempre dintre de les 5 voltes posteriors a la pèrdua. Altres peces a criteri del Director de Cursa.
 • 2.1.1.- ES PERMET VIDRES LEXAN.
 • 2.2.- Retrovisors OBLIGATORIS, qualsevol model.
 • 2.3.- Retrovisors i Alerons de PLÀSTIC, GOMA o FIBRA.
 • 2.6.1.- Cabina LLIURE degudament pintada.
 • 2.6.2.- El CAP DEL PILOT de PLÀSTIC RÍGID o RESINA.
 • 2.7.- Difusor del darrera original o auto-construït en plàstic rígid. Amplada mínima 4mm. Gruix mínim 1mm. 
 • 3.1.- Xassís SC-8000/2  o  LLIURE, segons el grup on es classifiqui. Admès amb marca esborrada.
 • 3.8.- Suports carrosseria LLIURES.
 • 3.8.2.- Alçada Carrosseria del terra, mínim 0,5mm.
 • 4.2.- Relació LLIURE.
 • 4.3.- Guia LLIURE.
 • 5.2.- Coixinets LLIURES.
 • 5.3.- Cargols i Separadors LLIURES.
 • 6.2.- Rodes davant amplada mínima 6 mm.
 • 6.2.- Rodes darrera amplada 13 mm. / Divisió VI: 16 mm.
 • 6.3.1.- Llandes davant 17-21 mm. - Neumàtics:  davant diàmetre mínim 23 mm. 
 • 6.3.2.- Llandes darrera 17-21 mm. - Neumàtics:  darrera diàmetre mínim 25 mm.
 • 6.1.- Tapaboques OBLIGATORIS.
 • 7.2.- Guia fabricant LLIURE.
 • 8.1.- Motor, el que DECIDEIXI la pròpia Organització.
 • 9.0.- Carrosseria: Mínim 50 grms.
 • 9.1.- Mínim cotxe 170 grms.
 • 9.2.- Amplada màxima eixos 82 mm. Mínim 76 mm, sempre i quan no surtin de la carrosseria.
 • 9.3.- Contrapesos addicionals carrosseria ubicació lliure.