VERIFICACIONS 2023

 Aplicable a partir del  01-01-2023

• Recordeu que NO es modificable  CAP CARROSSERIA ORIGINAL NI TAMPOC CAP PAS DE RODA o LATERALS de la carrosseria.

COMPETICIÓ

CATEG

REGLAM.

CARR.

CARR.

COTXE

Rod

lland

Neum

Neum

XASSÍS

Xass

Carr

MOTOR

EIX

2023

01/01/2023

 

mín/gr

Tipus

mín/gr

dv

dav/darr

Ampl

diam.mín

marca

Alçad

Alçd

marca/model

mm

 

 

 

 

 

 

drr

mín/màx

mín/màx

mín/màx

 

darr

mm

 

 

GT SCAL

GT Scal

ACS

55

Plàstic

195

dv

21-21

8-8

22 - 25,5

SC-8.0/2/3

1

2

SC-029

ACS

 

 

lleidaslot

 

 

 

drr

21-21

13-13

22 - 27,5

 

1,2

2

 

ACS

LMP SCAL

LMP Scal

ACS

50

Plàstic

185

dv

21-21

8-8

22 - 25,5

SC-8200

1

 

......?

82

 

 

lleidaslot

 

 

 

drr

21-21

13-13

22 - 27,5

 

1,2

 

 

ACS

FÓRMULA-1

F1 Scal

lleidaslot

30

Fibr/Plàst

185

dv

13,5-17

10 mín

22 mín

SC-8000/2

1

 

NSR-3027

88

 

 

 

 

 

 

drr

15,5-17

16-16

22 - 26,2

 

1,2

 

 

 

 

Klasse1

ACS-ICAR

 

Fibr/Plàst

130

dv

13,5 min

10 min

22 min

SC-NR2

1

 

ICAR

88

 

 

 

 

 

 

drr

15,5 min

16-16

22 - 26,2

< 30.0

1

 

ACS

 

Clàssics

LMC

ACS

65

Plàstic

205

dv

17-21

6-11

22- 26

SC-8.0/2/3

1

 

SC-029

82

Le Mans LMC

 

 

 

 

 

drr

17-21

13-13

22 - 27,5

 

1,2

 

 

 


Calendari - Verificacions - Normativa curses - Quotes


Sistema de Competició:

80’ / 1,5h3h  /  6h


SISTEMA DE PUNTUACIÓ:

     - CURSA:    15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1..1p.

     - ES DESCARTARÀ LA PITJOR CURSA DE CADASCÚ.


VOLTATGES i MOTORS:

12v - GT / LMP-C

11,5v - F1 & klasse1

 • F1:  Motor NSR-3027, 30.000 rpm (+10%)
 • GT SCAL:  Motor SC-029, 22.500 rpm (+10%)
 • LE MANS LMP-C:  Motor SC-029, 22.500 rpm (+10%)
 • En el cas que sobrepasi aquestes indicacions es considerará FALTA MOLT SEVERA.
 • IDENTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DEL COTXE: Els cotxes hauran de portar a la part SUPERIOR TRASERA el NOM del PILOT corresponent. Sinó seran PENALITZATS.

 SISTEMA DE COMPETICIÓ "Curses Sprint"

 • INSCRIPCIONS màxim el DIVENDRES a les 12 migdia.
 • ENTRENOS LLIURES: Divendres, 19h - Dissabte, 15h
 • AUTO-VERIFICACIÓ propi pilot.
 • PARC TANCAT / Verificació Visual Organització.
 • NETEJA DE NEUMÀTICS per igualar.
 • POL-E automàtica / Volta Ràpida (3 voltes)
 • INICI CURSA: POL-E (ordre sortida automàtica)
 • TEMPS DE CURSA Sprint:
  • 3 Carrils, 13’ + 20" x carril =  40’ (2400")
  • 4 Carrils, 10’ x carril =  40’ (2400")
  • 5 Carrils,   8’ x carril =  40’ (2400")
  • 6 Carrils,   6’ + 40" x carril =  40’ (2400")
 • TEMPS DE CURSA Especials:
  • A decidir per l’Organització.
 • VERIFICACIÓ FINAL o en CURSA:
  • A criteri de Direcció de Cursa els 3 PRIMERS
  • Ampliable a 5 o a qui es consideri pertinent
 • SORTIDA DELS COTXES, s'haurà de dir COTXE i si pot ser PISTA per recol-locar.
 • MANIPULACIÓ COTXES amb eines, només a Boxes i sempre en cursa. 

VERIFICACIONS COTXES / Tempus SPRINT
 1. PARC TANCAT: Verificació o AUTO-VERIF fins a 30 minuts desprès de TANCAR PISTES.
 2. Tard a la verificació PENALITZACIÓ 10 voltes. Sortiran de PIT-LANE i verificats al FINAL de la seva 1ª màniga.
 3. POL-E: Els que hagin SUPERAT la verificació.
 4. Els que NO hagin PASSAT aniran a la 1ª màniga i hauran de SITUAR-SE a PIT-LANE. Iniciada la seva màniga podran arreglar el cotxe.
 5. COTXE ARREGLAT. Podran iniciar la seva cursa, previ avís que entren. Seran verificats al FINAL de la primera màniga que participin.
 6. El Pilot que NO ARREGLI el seu cotxe quedarà PENALITZAT a cada màniga.
RECLAMACIONS PILOTS:
 • Qualsevol reclamació d’algun pilot s’haurà de fer per ESCRIT i acompanyada de 20€.
 • Un cop acabada la cursa es valoraran aquestes reclamacions i en el cas de que es doni la raó al pilot es retornaran i es rectificaran les sancions.

PROPOSTA PER 2024

 1. S’estableix un temps de verificació de 15 minuts, després dels entrenaments oficials, ja amb pista tancada.
 2. A cada cursa, el verificador serà un pilot diferent, establint un torn de rotació per ordre alfabètic del cognom, sense que es pugui eludir aquesta responsabilitat.
 3. Durant tota l’estona d’entrenaments oficials, les eines de verificació del club (bàscula, peu de rei, planxa de muntatge…) quedaran a disposició dels pilots, amb l’obligació de fer-ne ús a la mateixa taula de verificació.
 4. Els vehicles inscrits a l’esdeveniment, han de complir el reglament per a poder realitzar la cursa.
 5. El pilot haurà d’estar present durant la verificació del seu vehicle.
 6. Si es dona el cas que un vehicle no compleix algun dels requisits del reglament, i hi ha temps material (es considera temps material quan queden 5 minuts o més, dels 15 minuts establerts) el pilot podrà solucionar-ho.
 7. En el cas que no hi hagi temps de reparar el vehicle s’aplicarà la conseqüent sanció i/o es decidirà, a criteri de direcció de cursa i el verificador, si el vehicle pot participar.
 8. En el cas que un pilot faci tard en l’entrega del vehicle a verificació, sense motiu de força major, serà aplicada una sanció de 10 voltes.

PENALIZACIONES  -  Criterio Dirección Carrera

 •    5v  -  FALTA LEVE (elementos coche, ……, etc)
 • 10v  -  FALTA MODERADA  (elementos cotxe, medidas, etc)
 • 15v   -  FALTA GRAVE  (elementos, comportamiento, alturas, etc)
 • 20v  -  FALTA MUY GRAVE  (elementos, RPM, comportamiento, etc)
 • 40v  o  DESCALIFICANTE - FALTA MUY SEVERA.
 • SIEMPRE A CRITERIO DEL DIRECTOR DE CARRERA, (se entiende máximo RESPONSABLE DE LA CARRERA)
 • PENALIZACIONES PARA CARRERA ESTÁNDAR.  PARA OTRAS CARRERAS:  4hx2, 6hx3, 8hx4, 10hx5, 12hx6.
 • EN TOTS ELS CASOS ES PERMETRÀ EXCEDIR les rpm fins un 10% (si excedeix PENALITZARÀ FALTA MOLT SEVERA).

Reglaments:

"GT SCAL - F1 - LE MANS LMC - BRM Clàssics"